Privacystatement - Spectrum Psychologie & Psychotherapie
alles vertrouwelijk, geheimhoudingsplicht, alleen met uw schriftelijke toestemming informatie aan derden verstrekken, noodsituaties, wettelijk bewaartermijn dossier 15 jaar, op verzoek vernietigen na 1 jaar
17034
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17034,bridge-core-2.2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default
 

Privacystatement

Dit privacystatement is opgesteld aan de hand van de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld.

Uitgangspunt


De medewerkers van Spectrum psychologie & psychotherapie stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Daarbij staat u als cliënt centraal. Ook willen wij er voor zorgen dat de organisatie intern de zaken op orde heeft. Wij letten op of er aanpassingen nodig zijn in onze dienstverlening of bedrijfsvoering. Wanneer u suggesties heeft ter verbetering van ons aanbod horen wij dat graag van u.

Dit privacyreglement is opgesteld aan de hand van de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van het BIG-geregistreerde beroep van gz-psycholoog en/of psychotherapeut.

Bekijk hier het Privacystatement van 18-01-2024

Registratie van gegevens


Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan. Spectrum psychologie & psychotherapie registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Geheimhouding


De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als met toestemming van u door derden opdracht is gegeven om een rapport te maken, gaat het rapport naar de opdrachtgever, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier


In uw dossier noteren wij gegevens van u en uw gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij het dossier af. Zowel bij aanmelding als na afsluiten van de behandeling wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Na afsluiting zijn wij wettelijk verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking


De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

Recht op inzage en verbetering


U heeft het recht om uw dossier in te zien indien u dat wenst. U heeft recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien deze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Wij zullen u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U heeft het recht om feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de psycholoog door de wet verplicht is om te rapporteren. U heeft altijd recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

Toestemming


Wij vragen uw toestemming door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website dan wel het zetten van uw handtekening op het vragenformulier bij aanmelding. U stemt dan in met de algemene voorwaarden, dit privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de huisarts of verwijzer.

Nadere toelichting


Dit privacyreglement is gebaseerd op de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepscode voor psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Voor informatie over de Beroepscodes verwijzen wij u naar de internetpagina van het NIP (www.psynip.nl) en van de LVVP (www.lvvp.info).

Call Now Button