Klachtenregelement - Spectrum Psychologie & Psychotherapie
alles vertrouwelijk, geheimhoudingsplicht, alleen met uw schriftelijke toestemming informatie aan derden verstrekken, noodsituaties, wettelijk bewaartermijn dossier 15 jaar, op verzoek vernietigen na 1 jaar
17042
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17042,bridge-core-2.2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default
 

Klachtenregelement

De psychologen van Spectrum psychologie & psychotherapie benaderen u open, direct en met respect.

Uitgangspunt


De psychologen van Spectrum psychologie & psychotherapie benaderen u open, direct en met respect. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u. Op die manier blijft u niet met dingen zitten en krijgen wij de kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Bekijk hier het Klachtenregelement

Hoe te handelen bij klachten


Als u klachten heeft over uw psycholoog, de behandeling of de praktijkvoering, dan stellen we het op prijs dat u deze in eerste instantie met de betrokkene zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen.

Komt u er samen toch niet uit, dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan:

  • U kunt contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP). Op https:/www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/ vindt u informatie over wet- en regelgeving en de klachtenregeling.
  • U kunt ook overwegen om de klacht in te dienen bij de geschillencommissie zorg vrijgevestigde-ggz-praktijken.
  • De Wet BIG biedt de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

De medewerkers van Spectrum psychologie & psychotherapie zijn verplicht zich te houden aan bepaalde regels bij de uitoefening van hun beroep. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en de Wet BIG. Het BIG-register met nadere informatie kunt u raadplegen via www.bigregister.nl

Informatie van derden, producten en diensten


Wanneer Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken


Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen


Spectrum psychologie & psychotherapie en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Call Now Button