home / wie_zijn_wij
Wie zijn wij 
 

Anneke van Rossum (1967)

Anneke heeft ruim 15 jaar gewerkt als fysiotherapeut in verschillende particuliere praktijken. Zij heeft zich hier verder verdiept in de invloed van psychische problemen op lichamelijk functioneren en is gespecialiseerd als psychosomatisch fysiotherapeut. In 2008 is zij afgestudeerd als gezondheidszorgpsycholoog aan de Open Universiteit en is zij gaan werken als eerstelijnspsycholoog. Haar voorkeur gaat uit naar cognitieve gedragstherapie.

Zij is werkzaam als vrijgevestigd gekwalificeerd EMDR-therapeut, geregistreerd als eerstelijnspsycholoog (LVE, NIP) en BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog.  

 

Henk Pasveer (1953)

Henk is in 1982 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. De psychotherapie opleiding, hoofdrichting gedragstherapie, volgde hij bij de RINO Rotterdam. In de loop van de jaren heeft hij gewerkt in een psychiatrisch ziekenhuis, een algemeen streekziekenhuis, een revalidatiecentrum en in een gespecialiseerd derdelijnsziekenhuis. Sinds 2006 werkt hij als zelfstandig gevestigd eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut. 
Zijn voorkeur gaat uit naar inzichtgevende en oplossingsgerichte behandelingen, kortdurend en zo nodig langerdurend.

Hij is werkzaam als vrijgevestigd BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. 
 

Marjolijn Meijeren (1971)

Marjolijn is in 1996 afgestudeerd als psycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2002 voltooide zij haar psychotherapie opleiding, hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie, met als specialisatie groepspsychotherapie. Zij heeft gewerkt bij een ggz instelling als (hoofd)behandelaar en als supervisor. Bij Spectrum werkt zij als vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog en als psychotherapeut. Haar voorkeur gaat uit naar inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie, kortdurend en zo nodig langerdurend. 

Zij is werkzaam als vrijgevestigd gekwalificeerd EMDR-therapeut en BIG geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.
 

Els Hurenkamp (1960)

Els is sinds de opening in november 2011 enkele uren per week vanuit huis werkzaam voor Spectrum.
Zij verricht allerlei werkzaamheden achter de schermen. Op deze manier kunnen de psychologen van Spectrum zich bezig houden met het vak waarvoor zij zijn opgeleid.

Zij is drie dagen per week werkzaam als medisch maatschappelijk werker in een gespecialiseerd categoraal ziekenhuis en daarnaast twee dagen per week als praktijkondersteuner huisartsen voor de geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz). Eerder heeft zij gewerkt als behandelaar binnen een samenwerkingsverband voor hulpverlening aan getraumatiseerde vrouwen die te maken hebben gehad met (seksueel) geweld. Zij heeft ervaring met secretariële werkzaamheden en beleidsmatige zaken.