home / tarieven
 
Tarieven
 

Tarieven voor prestaties in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg(gb-ggz)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de maximum tarieven vast voor geleverde activiteiten en verrichtingen en de daaraan bestede directe en indirecte tijd (prestaties) die een zorgverlener in rekening kan brengen. Directe tijd is de gesprekstijd. Indirecte tijd is onder andere de tijd om het gesprek voor te bereiden, verslaglegging, de aanmeldbrief en bericht van afsluiting. Na afsluiting van de behandeling wordt de declaratie door de hoofdbehandelaar bij de zorgverzekeraar ingediend. Deze stuurt u een overzicht van de gedeclareerde prestatie. Wat er onder een prestatie valt, is wettelijk vastgesteld door de overheid. Het tarief van een prestatie is wettelijk vastgesteld door de NZa. Dit tarief omvat naast de gesprekstijd ook de verrichtingen voor indirecte tijd.

De vier zorgvraagzwaarteproducten b-ggz met de bijhorende maximumtarieven:
Code                                     Prestatie                                            2018 (€)                    2019 (€)
180001                                   Kort                                                     487,26                      507,62
180002                                   Middel                                                  830,23                      864,92
180003                                   Intensief                                             1301,85                    1356,25
180004                                   Chronisch                                            1201,50                    1251,70  
180005                                   Onvolledig behandeltrajet                       198,88                      207,19
198300                                   OVP niet-basispakketzorg Consult            101,03                      105,25                                                           
Voor zorg die in het kader van onderlinge dienstverlening wordt verleend, geldt een vrij tarief.  


Tarieven voor DBC's in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz)

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC beschrijft het totale traject van de zorg dat u doorloopt, vanaf het eerste contact tot en met de behandeling. De DBC vormt de basis voor de declaratie bij de zorgverzekeraar. Een DBC is in de ggz opgebouwd uit activiteiten en verrichtingen en de daaraan bestede directe en indirecte tijd. Afhankelijk van de set van activiteiten en verrichtingen en de tijd die hieraan is besteed, wordt een productgroep vastgesteld. Aan elke productgroep is een tarief verbonden. De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gelden in 2019 de volgende maximum tarieven voor de gb-ggz en de g-ggz.