home / privacy

Privacy

 


Privacy

Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Alleen met uw schriftelijke toestemming 
wordt informatie aan derden verstrekt. De therapeut mag alleen in noodsituaties 
de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als er mensen in gevaar komen.
In ons privacystatement leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 

Dossier

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard: dit is een wettelijke verplichting. U kunt een 
schriftelijk verzoek indienen om uw dossier na 1 jaar te vernietigen. Als het om
relatietherapie gaat, is ook schriftelijke toestemming van de partner nodig.
Bij zwaarwegende belangen kan het verzoek tot vernietiging worden afgewezen.