home / eerste_en_tweede_lijn

Psycholoog en psychotherapeut

 Psycholoog

Wanneer u hulp zoekt bij vragen, problemen of klachten, is de eerste hulpverlener met wie u in aanraking komt in de eerste lijn werkzaam. Voorbeelden hiervan zijn de huisarts, poh-ggz, maatschappelijk werker en eerstelijnspsycholoog. Hulpverleners in de eerste lijn zijn generalisten: zij hebben een brede kennis van klachten en problemen. Met hulpverleners in de eerste lijn kunt u zelf contact opnemen. Om voor vergoeding van de psychologische behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is echter wel een verwijzing door de huisarts noodzakelijk.

Een eerstelijnspsycholoog heeft na de universitaire studie psychologie een tweejarige vervolgopleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Daarna is er nog een  aanvullende opleiding gevolgd tot eerstelijns-psycholoog.
De eerstelijnspsycholoog heeft een brede kennis van psychische klachten en gedragsproblemen. Bij de eerstelijnspsycholoog kunt u terecht voor een kortdurende behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Enkele gesprekken zijn meestal voldoende om u weer op weg te helpen.
In Nederland mag iedereen zich psycholoog noemen, maar iemand mag zich niet zomaar gz-psycholoog noemen: deze titel is beschermd. De naam van de gekwalificeerde gz-psycholoog wordt om die reden opgenomen in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). 
 

Psychotherapeut 

Wanneer er sprake is van heel specifieke of complexe klachten, of van ernstige psychische problemen, volgt verwijzing naar een specialist. Deze is werkzaam in de tweede of derde lijn van de gezondheidszorg in Nederland, zoals bijvoorbeeld de specialisten in ziekenhuizen. Specialisten in de geestelijke gezondheidszorg zijn onder andere de psychiater en de psychotherapeut. 

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van complexe psychische problemen. Daardoor is de behandeling mogelijk intensiever en kan deze langer duren dan bij een eerstelijnspsycholoog.
De behandeling kan zowel klachtgericht als persoonsgericht zijn.

Een psychotherapeut heeft na het afronden van de universitaire studie psychologie en de opleiding tot
gz-psycholoog nog enkele jaren een opleiding gevolgd tot psychotherapeut. Psychotherapeut is ook een beschermde titel in Nederland. De naam van een gekwalificeerde psychotherapeut is daarom te vinden in het BIG register.

Voor behandeling door een psychotherapeut is een verwijzing nodig van de huisarts of bedrijfsarts.