home / contact
 

Contact

 


Adres en openingstijden

Bezoekadres: De Morinel 41, 8251 HT  Dronten. 
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tijdens de spreekuren nemen de psychologen geen telefoon aan. Wanneer u een boodschap inspreekt op de voicemail, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld: T (06) 19657777.

 

 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website.
Na ontvangst neemt een van ons op werkdagen met u contact op om een afspraak te maken.
Ontvangt u het aanmeldformulier liever per post, of wilt u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wanneer u een bericht inspreekt op de voicemail van het centrale telefoonnummer, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. T (06) 19657777.
 

Wachttijden   (peildatum 10 juni 2019)

Anneke van Rossum, vrijgevestigd gz-psycholoog/eerstelijnspsycholoog NIP, biedt behandeling in de generalistische basis-ggz. De aanmeldingswachttijd tot aan de intake bedraagt ± 6 weken; de behandelingswachttijd bedraagt vanaf de intake tot aan de start van de behandeling ± 1-2 weken. 

Henk Pasveer, vrijgevestigd gz-psycholoog/psychotherapeut, biedt behandeling in de gespecialiseerde-ggz en in de generalistische basis-ggz. De aanmeldingswachttijd tot aan de intake bedraagt ± 6 weken; de behandelingswachttijd bedraagt vanaf de intake tot aan de start van de behandeling ± 2 weken.
 
Marjolijn Meijeren, vrijgevestigd gz-psycholoog/psychotherapeut, biedt behandeling in de gespecialiseerde-ggz en generalistische basis-ggz. Tot nader bericht geldt een aanmeldstop voor verwijzingen naar Marjolijn Meijeren. Aanmeldingen worden gedurende deze periode niet verwerkt en er wordt geen (schaduw)wachtlijst bijgehouden. U kunt zich aanmelden zodra de aanmeldstop is opgeheven: de actuele wachttijden staan dan vermeld op deze pagna. 

Er wordt in principe geen onderscheid gemaakt in wachttijden op basis van verzekeraar en diagnose met uitzondering van het volgende:
wanneer er sprake is van ernstige problematiek, is de expertise en actieve betrokkenheid van een psychiater vereist zoals dat geboden wordt door ggz-instellingen. Er kunnen dan ook andere disciplines worden ingeschakeld gedurende de behandeling (multidisciplinaire behandeling). Bij een dergelijk intensief traject  bestaat de mogelijkheid dat u vaker dan een keer per week  gezien wordt door uw behandelaar(s), individueel en/of in groepsverband. Er zijn mogelijkheden voor langer durende (deeltijd-) behandelingen en crisisinterventies.

Wanneer tijdens de intake blijkt dat er sprake is van ernstige problematiek zoals hierboven beschreven, verwijzen wij u terug naar uw huisarts met het advies voor verwijzing naar een ggz-instelling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 6 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden (10 weken in totaal) die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
  

Annuleren 

Voor het annuleren van een afspraak belt u rechtstreeks met uw psycholoog: het telefoonnmummer staat vermeld op uw afsprakenkaart.
Wanneer u de voicemail inspreekt, belt de psycholoog u zo spoedig mogelijk terug. 
 

Overige informatie  

BIG-registratienummers
Anneke van Rossum, gz-psycholoog 59035453425
Henk Pasveer, gz-psycholoog 19048034725; psychotherapeut 19048038716
Marjolijn Meijeren, gz-psycholoog 39058924825; psychotherapeut 59058924816

Kamer van Koophandel nummer 53530489
 

Vragen en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen, mailen of gebruik maken
van het reactieformulier. Een van ons neemt dan zo spoedig mogelijk met u contact op.
T 06 19657777
E info@spectrum.nu