home / gbggz
   

Basis-ggz en gespecialiseerde-ggz

  

Gegeneraliseerde basis geestelijke gezondheidszorg (gb-ggz) en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz)

Vanwege massieve bezuinigingen is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) omgevormd naar de generalistische basis ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g-ggz). De nieuwe indeling moet er voor zorgen dat minder behandelingen in de duurdere gespecialiseerde ggz (voorheen tweedelijns ggz) plaatsvinden en er een verschuiving komt naar de goedkopere generalistische basis ggz (voorheen eerstelijns ggz). De huisarts en de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) krijgen hierin een sturende rol. Om voor vergoeding van behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een DSM-diagnose noodzakelijk, zowel voor de  gb-ggz als voor de g-ggz.
 

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Bij lichte psychische klachten waarbij geen vermoeden is van een DSM-diagnose, kunt u voortaan voor begeleiding terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner (poh-ggz) van uw huisarts. 
Is er wel een vermoeden dat er sprake is van een DSM-diagnose, dan zal de huisarts of de poh-ggz u meestal niet begeleiden, maar u voor behandeling verwijzen naar de gb-ggz of de g-ggz. 
 

Gb-ggz of g-ggz?

De overheid heeft regels opgesteld wanneer een huisarts mag verwijzen naar de gb-ggz of naar de g-ggz. Kort gezegd kunt u bij de b-ggz terecht voor de behandeling van lichte psychische klachten waarbij het dagelijks functioneren nauwelijks wordt beperkt, tot behandeling van meer ernstige psychische klachten, waarbij men zo veel last heeft van de problematiek dat het dagelijks functioneren er fors onder te lijden heeft.   
Zodra er echter een vermoeden is van, of sprake is van meervoudige diagnostiek (comorbiditeit) en een hoge complexiteit, is verwijzing naar de g-ggz op zijn plaats.
 

Wie stelt de diagnose?

Alleen een gekwalificeerde en BIG-geregistreerde regiebehandelaar in de ggz, zoals een klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog of psychiater, is bekwaam en bevoegd om een diagnose te stellen. Als na verwijzing naar de gb-ggz of g-ggz na een of enkele gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een DSM-diagnose, verwijst de regiebehandelaar u terug naar de huisarts. U hoeft dan niet behandeld te worden. De huisarts of de poh-ggz bespreekt dan met u of er andere mogelijkheden zijn voor ondersteuning of begeleiding, bijvoorbeeld zelfmanagement, medicatie. verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk of vervolggesprekken bij de poh-ggz. 
 

Producten gb-ggz

Voor de gb-ggz zijn vier producten ontwikkeld: kort, middel, intensief en chronisch. Welk product mag worden ingezet hangt af van de zorgvraagzwaarte. Er zijn criteria vastgesteld voor het bepalen van de zorgvraagzwaarte. De regels hebben betrekking op de aard en ernst van de klachten, het risico dat iemand loopt voor zichzelf of de omgeving, de complexiteit van de problemen en het beloop van de klachten door de tijd heen. De psycholoog maakt een inschatting van de zorgvraagzwaarte. Als tijdens de behandeling blijkt dat er toch sprake is van een hogere categorie zorgvraagzwaarte, dan kan de psycholoog ook een langere behandeling aanbieden.