Algemene voorwaarden - Spectrum Psychologie & Psychotherapie
psycholoog, psychotherapeut, therapie, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Lelystad, Almere, Kampen, Emmeloord, Flevoland, Noordoostpolder, NOP
17030
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17030,bridge-core-2.2.5,ajax_updown,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default
 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde zorg.

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde zorg door de gz-psychologen van Spectrum psychologie & psychotherapie.

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van 18-01-2024

Vergoeding


Spectrum psychologie & psychotherapie is een zelfstandig gevestigde praktijk en levert ambulante niet-klinische geestelijke gezondheidszorg. De psychologen van Spectrum psychologie & psychotherapie hebben met de meeste zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor vergoeding van de behandelkosten uit de basisverzekering.

Uw behandelaar declareert de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar volgens de regels en tarieven van het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza).

Kosten


Op grond van de zorgverzekeringswet worden jaarlijks de bedragen voor het eigen risico bekend gemaakt door uw zorgverzekeraar. De gemaakte zorg-/behandelkosten worden door uw zorgverzekeraar verrekend met het saldo van uw eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart. Wanneer de behandeling in het daarop volgende jaar wordt voortgezet dan wordt opnieuw het eigen risico in rekening gebracht.

Indien u bent verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven aan uw behandelaar, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht: deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De tarieven zijn vermeld op onze website.

Diagnose en behandeling


Op grond van een vermoedelijke diagnose verwijst de huisarts u naar Spectrum psychologie & psychotherapie voor behandeling in de basis ggz (GB-ggz) of de gespecialiseerde ggz (S-ggz).  Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen via onze website. Op verzoek sturen wij u een aanmeldformulier toe per post.

Volgens de wettelijke regels is bij aanvang van de behandeling de verwijsbrief van de huisarts nodig en checken wij uw zorgpas of ziektekostenpolis. Ook dient u zich te legitimeren. Na de intake stelt de gz-psycholoog de uiteindelijke diagnose vast, waarna een definitief advies volgt voor behandeling in de basis ggz of de gespecialiseerde ggz. Wanneer er een contra-indicatie bestaat voor behandeling bij Spectrum psychologie & psychotherapie, verwijzen wij u terug naar de huisarts met een advies voor behandeling elders. Sommige behandelvragen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering: u wordt hierover voorafgaand aan het behandeltraject geïnformeerd. U kunt er voor kiezen om het traject voor eigen rekening te volgen.

Alle behandelingen vinden plaats door een BIG-geregistreerde gz-psycholoog of psychotherapeut. De behandelaar van Spectrum psychologie & psychotherapie tekent in het dossier het verloop aan van de gesprekken en/of maakt notities van intern of extern overleg. Bij verzoek om inzage in uw persoonlijke dossier vallen de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar buiten het inzagerecht.

De behandeling wordt uitgevoerd op basis van een behandelplan conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) dat u ter ondertekening wordt aangeboden.

Gedurende de behandeling is voorzien in effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring/ROM).

Over aanvang en beëindiging van uw behandeling wordt met uw toestemming de verwijzend (huis)arts door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met u, tussentijds overleg met de verwijzer plaatsvinden.

Overig


Spectrum psychologie & psychotherapie heeft een Privacy- en Klachtenreglement welke integraal deel uit maken van de Algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de praktijk en zijn te vinden op onze website.

Akkoordverklaring


Bij aanmelding wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Het aanvinken van het antwoord ‘ja’ en vervolgens het verzenden van het aanmeldformulier via onze website of per post geldt als ondertekening/akkoordverklaring van de bovengenoemde bepalingen.

Call Now Button